W swojej ofercie posiadamy:

piaski i żwiry:

 

 • kruszywa frakcjonowane o ziarnie 0 - 2 mm,

 • kruszywa frakcjonowane o ziarnie 0 - 3 mm,

 • kruszywa frakcjonowane o ziarnie 4 - 16 mm,

 • kruszywa frakcjonowane o ziarnie 16 - 32 mm,

 • kruszywa frakcjonowane o ziarnie 16 - 63 mm,
 • kruszywa frakcjonowane o ziarnie 63 - 100 mm,
 • kruszywa frakcjonowane o ziarnie 100 - 250 mm,
 • głazy powyżej 250 mm

 

Kruszywa posiadają zastosowanie:

- w ogrodnictwie,
- przydomowych oczyszczalniach ścieków,
- drogownictwie,
- budownictwie i produkcji wysokiej klasy betonu,

 

 • piasek 0 - 3 mm

 • piasek 0 - 4 mm

 • żwir 2 - 8 mm

 • żwir 8 - 32 mm

 • pospółka 0 - 31.5 mm.

 

Kruszywa posiadają zastosowanie:

- do produkcji kostki brukowej,
- do tynkowania i murowania,
- do produkcji betonu

 

 

kruszywa łamane:

 

 • mieszanka betonowo-ceglana 0 - 31.5 mm,

 • mieszanka betonowo-ceglana 4 - 10 mm,

 • mieszanka betonowo-ceglana 10 - 32 mm,

 • kliniec kamienny 0 - 31.5 mm,

 • kliniec kamienny 4 - 10 mm,

 • kliniec kamienny 10 - 32 mm,

 • tłuczeń 32 - 65 mm.

Kruszywa posiadają zastosowanie:

- przy budowie parkingów,
- dróg,
- chodników,
- centra sportowe,
- do wypełniania koszy gabionowych.

 

ziemie:

 • humus,

 • ziemia przesiewana,
 • czarnoziem,

 • torf,

 • glina do budowy domów.

Zastosowanie:

- ogrodnictwo,
- tereny zielone,
- podwyższenie terenu,
- nasypy,

- budowa domów z gliny i inne.

 

Zapewniamy profesjonalną obsługę, doradztwo w doborze kruszyw oraz transport kruszyw na miejsce inwestycji.

W przypadku większych zamówień zakład jest w stanie przygotować kruszywa o granulcji wskazanej przez klienta.